ru

Реєстрація підприємств


Юристи АО «URVISTA» консультують і підтримують фізичних і юридичних осіб у всіх повсякденних питаннях, що стосуються законодавства про підприємства і комерційної діяльності. Ці питання належать, зокрема, до створення, придбання і продажу компаній, збільшення статутного капіталу, реструктуризації, розподілу прибутку менеджерів, укладення договорів з акціонерами, залученню коштів (продаж акцій, розподіл прибутку між менеджерами і персоналом, інвестиційні процедури), або операцій з корпоративними фінансами. В контексті судових процедур юристи АО «URVISTA», що спеціалізуються в цих питаннях, допоможуть вам у вирішенні судових спорів між акціонерами, відповідальності вашої компанії і/або її менеджерів або навіть судових суперечок після її придбання або продажу.

Наша команда набула значного досвіду консультування компаній з питань їх місцевої та міжнародної реструктуризації. Ми накопичили унікальний досвід в аналізі правових проблем, що має на увазі, зокрема, повне розуміння діяльності та потреб клієнта, а також транскордонних обмежень, які пов’язані з реструктуризацією груп компаній з метою вибудовування найбільш законних підстав, для того, щоб відповідати цілям клієнта, особливо коли немає або майже немає прецеденту для прийняття рішення.

Ми регулярно співпрацюємо з мережами провідних міжнародних юридичних фірм, а також з податковими консультантами підприємств для надання персоналізованих послуг, адаптованих до потреб кожного клієнта.

Команда АО «URVISTA» надає підтримку багатьом своїм клієнтам у операціях в області злиттів і поглинань, для яких вона проводить періодичні юридичні аудити, що підтримуються іншими групами фахівців. Ми проводимо внутрішню реструктуризацію з оптимізацією оподаткування або інтеграцією нових бізнес-моделей, реалізуємо проекти щодо створення холдингових компаній, здійснюємо управління правами інтелектуальної власності, а також координацію міжнародних проектів. Наші послуги охоплюють як розробку діючих угод з акціонерами, так і реалізацію конкретних інструментів, включаючи складання відповідної документації.

Створення та супровід компанії

З моменту створення вашої компанії ми консультуємо вас і втручаємося у ваші адміністративні та юридичні процедури в рамках складання статутів, комерційних угод, створення інших юридичних документів будь-якої складності. Ми також розробляємо правові положення, необхідні для реалізації ваших проектів і формалізації відносин між партнерами і менеджерами. АО «URVISTA» допомагає і консультує широкий спектр компаній, від малих і середніх підприємств до міжнародних груп, а також інвесторів і інвестиційні фонди.

АО «URVISTA» підтримує компанії всіх розмірів і у всіх областях діяльності в їх стратегічному виборі, що стосується:

визначення правових структур, які найкращим чином забезпечують їх операції зі створення, продажу, реструктуризації, злиття або поглинання;

організації і формалізації відносин між партнерами і менеджерами;

створення правових актів, необхідних для реалізації проектів за погодженням з іншими партнерами компанії.

Наша область компетенції охоплює:

статути комерційних компаній, груп і асоціацій;

перетворення господарських товариств;

реструктуризацію і ліквідацію підприємств;

призначення і звільнення директорів;

перенесення головного офісу і створення філій;

зміну фірмового найменування тощо.

Реструктуризація, купівля, продаж, поглинання і злиття

Протягом життя вашого бізнесу вам може знадобитися реструктурувати його, тобто переглянути його управлінську, економічну і фінансову структуру. Це рішення часто приймається після реалізації стратегії, яка може включати зміну зареєстрованого офісу, збільшення або зменшення акціонерного капіталу, розпуск, перегрупування установ і структурних підрозділів підприємства.

На додаток ми підтримуємо наших клієнтів в контексті забезпечення операцій з придбання компаній в Україні і за кордоном.

Наша допомога проходить, зокрема, наступні етапи:

Складання листів про наміри та меморандуму про взаєморозуміння;

З боку покупця: проведення повного юридичного, податкового та соціального аудиту або обмежених перевірок з метою виявлення ризиків, які можуть вплинути на ціну.

З боку продавця: допомога продавцеві, спрямована на проведення критичного аналізу зон потенційного ризику і забезпечення безпеки угоди.

Допомога в переговорах з комерційними банками, кредиторами.

Складання актів, що реалізують операцію: протокол про придбання, угода про гарантії угоди акціонерів, угоди про фінансування і угоди про забезпечення.

Управління спорами після придбання.

Продаж бізнесу не є тривіальним дією. Важливо, щоб вам допомагав кваліфікований адвокат, який порадить вам зробити правильні кроки і вибрати найбільш прийнятну для вас стратегію.

Роль адвоката для підприємства

Ми переконані в тому, що адвокат повинен переосмислити свою роль, щоб стати привілейованимі довіреним співрозмовником компанії.  АО «URVISTA» розуміє свою місію консультування в наступному контексті: знати своїх клієнтів, щоб передбачити ризики, пов’язані з їх діяльністю і брати участь в розробці стратегії і заходів щодо зниження таких ризиків.

Вбачається, що юрист сьогодні більше не є тільки захисником прав свого клієнта, його місія полягає у просуванні вверх за течією, шляхом впровадження правових інструментів, адаптованих до бізнесу і реальної бізнес-рефлексії.

Як консультант, АО «URVISTA» структурує ваші контракти і ваші партнерські відносини і розвиває ваше правове середовище відповідно до вашего сектора діяльності та специфіки вашої компанії.

Ваші суперечки розглядаються з перших конфліктних ситуацій, щоб якомога швидше прийняти правильну стратегію судового розгляду і підтримати дружнє вирішення конфліктів, з метою обмеження судових витрат.

АО «URVISTA» також забезпечує юридичний супровід вашої компанії і втручається для здійснення ваших унікальних операцій (збір коштів, випуск цінних паперів, впровадження пакета управління і розподіл прибутку співробітників, операції з придбання/продажу, реструктуризації, передачі компанії тощо).

Наш діловий підхід

Ми почнемо з простого спостереження: інформація, включаючи юридичну інформацію, стає все більш доступною. Але така легкість доступу не обов’язково має на увазі краще розуміння закону. Помістивши юриста в центр свого бізнесу, ми зможемо вберегти вас від перших невдалих кроків, а також допомогти вашому бізнесу і вашому персоналу застосовувати передовий досвід, який дозволить завтра уникати спірних ситуацій. АО «URVISTA» прагне розвивати справжні довірчі відносини зі своїми клієнтами, задоволеність яких є нашим головним завданням.

Ми переконані, що ця задоволеність повинна відображатися на всіх етапах нашого втручання, і в першу чергу — на початку шляху підприємства. В цілому, ми переконані, що будь-яка компанія, незалежно від її розміру, повинна мати можливість вимагати якісної юридичної підтримки для вирішення управлінських, фінансових та економічних проблем, з якими вона стикається. Ось чому ми також пропонуємо різні форми співпраці з підприємствами, спеціально адаптовані для малого, середнього, початкового або бізнесу, що розвивається.