ru

Кримінальне право


Кримінальне право визначає коло діянь, що становлять суспільну небезпеку, які ми зазвичай називаємо злочинами. Ця галузь права закріплює перелік покарань, встановлює правила їх призначення, визначає підстави і умови звільнення від кримінальної відповідальності, а також застосування заходів кримінально-правового впливу. Можна із впевненістю сказати, що кримінальне право більше стосується відносин між суспільством і людиною, і в даному випадку воно відрізняється від цивільного права, яке стосується відносин між юридичними або фізичними особами.

Право на адвоката за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину є невід’ємним правом людини. Це фундаментальне право, визнане Загальною декларацією прав людини реалізується практично у всіх країнах світу. Будь-яка людина може звернутися до адвоката за своїм вибором для захисту своїх прав на всіх етапах кримінального слідства або судочинства. Закон вимагає, щоб будь-яку арештовану, затриману або обвинувачену особу було негайно поінформовано про його права на допомогу адвоката за його вибором. І в наш, здавалося б, найбільш інформована час, століття сучасних технологій і Інтернету, багато людей не розуміють своїх прав і не можуть здійснювати або відмовлятися від них, не усвідомлюючи усіх наслідків своїх дій. Ця відсутність розуміння може бути особливо шкідливою в кримінальному контексті. Тому АО «URVISTA», крім виконання свого адвокатського призначення, як професійне об’єднання юристів, просуває програми, спрямовані на інформування людей про їхні права та обов’язки відповідно до закона і про ту важливу роль, яку відіграють адвокати в захисті їх основних свобод.


Адвокати АО «URVISTA» втручаються в кримінальну справу клієнта на будь-якій стадії кримінального процесу, про що особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд — ухвалу. Слідчий, прокурор або суддя зобов’язані надати допомогу, у встановленні зв’язку з адвокатом або самостійно забезпечити участь захисника в кримінальному провадженні, у випадках, встановлених законом.

АО «URVISTA» консультує і допомагає своїм клієнтам, незалежно від того, чи є вони причетними до правопорушення або ні, чи є вони його жертвами або залученими судом третіми особами. В процесі розгляду справи в суді, наші адвокати слідують власної стратегії, опрацьованої за багато років практики. Ми завжди прагнемо надати своїм клієнтам найбільш підходящі інструменти і механізми, які вони можуть обрати для вирішення своєї ситуації і своєї справи в своїх інтересах.

Віч-на-віч до свого клієнта

АО «URVISTA» повідомляє своїм клієнтам про будь-яки наслідки, які можуть настати за присутність непредставленої сторони у процесі на прогрес і вартість справи. Ми пропонуємо вам альтернативні послуги, щоб обмежити ваші витрати.

АО «URVISTA» інформує свого клієнта про свої етичні зобов’язання і про всі доступні йому заходи управління для сприяння безперешкодному ведення справи. Здійснюючи надання правової інформації, консультацій і роз’яснень, а також правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, адвокати АО «URVISTA» завжди дотримуються адвокатської таємниці і забезпечує конфіденційність інформації, прийнятої від клієнта щодо справи.

Адвокати АО «URVISTA» мають значний досвід в захисті прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного чи засудженого. І ми точно знаємо, як використовувати його для захисту ваших прав. Наші юристи знають потреби клієнтів, незалежно від характеру правопорушення, з яким вони стикаються. Ми дамо кращу відповідь на ваше запитання в найкращий час і складемо необхідні заяви, скарги, процесуальні та інші документи правового характеру. І наші послуги не обмежуються кримінальним правом. Ми представляємо інтереси потерпілого при розгляді справи про адміністративне правопорушення, захищаємо права потерпілого, позивача і відповідача у кримінальному провадженні.

Захист в процесі кримінального провадження

АО «URVISTA» надає правову допомогу свідку у кримінальному провадженні. Ми також надаємо допомогу нашим клієнтам під час виконання і відбування кримінальних покарань. Крім цього, АО «URVISTA» представляє інтереси фізичних і юридичних осіб в судах при здійсненні цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах.

У процесі кримінального судочинства наші юристи працюватимуть над створенням сильної стратегії захисту у вашій справі. Ми знайдемо найкращі юридичні аргументи і підстави для того, щоб ваша ситуація була вирішена найкращим чином.

Не обмежуючись звичайними правопорушеннями, АО «URVISTA» також займається справами, які виникають на підставі сучасних злочинів, що пов’язані із новими технологіями, такими як кіберзлочини, мережеве шахрайство, інформаційні атаки тощо.

Висунуті нашими адвокатами правові аргументи відрізняються як своєю ґрунтовністю, так і винахідливістю. У разі прийняття судом несприятливого рішення для нашого клієнта, ми робимо усі можливі заходи для його оскарження та перегляду.

Інтегрований сервіс

Фахівці з кримінального права АО «URVISTA», надають свої послуги, адаптовані до потреб кожного клієнта. Будь то підприємство, сім’я або приватна особа, вам буде запропоновано однаково теплий прийом. Ваш інтерес є нашим пріоритетом. Ось чому ми зробили нашу незалежність своєю цінністю. До цього слід також додати чесність всієї команди і професіоналізм кожного з експертів АО «URVISTA».

Для нашого юридичного об’єднання не існує дрібних проблем. Ось чому ми докладаємо значних зусиль щодо вирішення ситуацій наших клієнтів. Конфіденційність, серйозність і взаємна довіра — ось три принципи, за якими ми працюємо. Саме завдяки гнучкому і поступовому спілкуванню ми виконуємо нашу роботу, аналізуючи інформацію, отриману від наших клієнтів. У підсумку — ми досягаємо успішної реалізації поставлених завдань. В нашій кримінально-правовій практиці оновлення знань виявляється важливим для вирішення проблем клієнтів. А знання законодавства і рішень в їх кримінальної частини, дозволяє легко спілкуватися з нашими клієнтами.


Міжнародне представництво

АО «URVISTA» здійснює представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади та місцевого самоврядування України в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами.

 

Представники АО «URVISTA», що спеціалізуються на кримінальному праві в Лондоні, ефективно забезпечать ваш захист у Великобританії і її домініонах: Канаді, Австралії, Новій Зеландії. А наші партнери і колеги з інших країн зможуть захистити вас, в разі якщо ви опинитеся в несприятливій ситуації і станете одним з учасників кримінального процесу закордоном.

Проявіть ініціативу, зателефонуйте нам по телефону або надішліть листа електронною поштою з вашими питаннями і проблемами, і ми прийдемо вам на допомогу!