ru

  НОВЕЛИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАПРАВКИ ПАЛИВА


  11/ Ноябрь

  НОВЕЛИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАПРАВКИ ПАЛИВА

  Актуальною темою серед підприємств, які займаються зберіганням пального та заправлянням ним техніки залишається тема отримання дозволів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, відповідно до вимог статті 21 Закону України від 14.10.1992 року «Про охорону праці» № 2694-XII та Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107 (далі – Порядок № 1107). 

  Нагадаємо, що необхідність в отриманні цих дозволів виникла після прийняття Закону України від 23.11.2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». 

  Застосування значних штрафів з 1 липня 2019 року за відсутність ліцензії було відтерміновано до 31 грудня 2019 року, адже чимало підприємств були не готові до цього. І це, насамперед, пов’язано із отриманням дозволів Держпраці. На сьогодні значною проблемою залишається той факт, що велика кількість малих підприємств (особливо агропромислового комплексу) й досі гадає, яким чином та які документи необхідно мати для отримання бажаного дозволу.

  Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання дозволів визначає Порядок № 1107. Дозволи Держпраці видаються на підставі позитивного висновку експертної організації чи експертно-технічного центру (далі – ЕТЦ). І саме ці підприємства перевіряють стан охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання та надають фактичну оцінку відповідності процесу (робота чи експлуатація) на підприємствах вимогам законодавства про охорону праці.

  Отже, які саме документи необхідно мати підприємству для отримання позитивного висновку ЕТЦ? Однозначну відповідь на це питання наддасть експерт, який відвідає підприємство, яке прагне отримати дозвіл. Адже підприємства відрізняються один від одного: вони використовують різне устаткування, ємності для зберігання пального, мають різну масу горючих рідин на об’єктах. Крім того, необхідно зважати на розмір підприємства, чисельність його персоналу, організацію праці, складність виконуваних робіт.

  Наведемо лише деякі документи, що потребується в обов’язковому порядку: 

  1. Копія витягу та/або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  2. Копія Статуту.
  3. Відомості про структуру суб’єкта господарювання (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки).
  4. Копія штатного розпису.
  5. Наказ про затвердження Переліку інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві та перелік інструкцій.
  6. Довідка про наявних працівників, що виконують заявлені роботи (посада, ПІБ).
  7. Програми проведення вступного інструктажу працівників, первинного інструктажу, затверджені директором підприємства.
  8. Журнал інструктажів.
  9. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом по підприємству.
  10. Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом по підприємству.
  11. Положення про службу з охорони праці, затверджене наказом по підприємству.
  12. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питання охорони праці, затверджене наказом по підприємству.
  13. Положення про забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом по підприємству.
  14. Наказ про затвердження постійно діючої комісії з навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.
  15. Накази по підприємству про призначення осіб, відповідальних за охорону праці, за технічний стан та безпечну експлуатацію устаткування та безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки.
  16. Копії посвідчень керівного складу та провідних фахівців, які пройшли навчання та перевірку знань в установленому порядку.
  17. Копії протоколів про навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці (комісія підприємства) : протоколи з атестації операторів АЗС (загальні питання з охорони праці, виробничі інструкції).
  18. Договір на техобслуговування заземленого устаткування.
  19. Договір на технічне обслуговування електроустаткування підприємства.
  20. Експлуатаційна документація

  Ще раз зазначаємо, що це перелік лише основних необхідних документів, більш детальну інформацію ви можете отримати, звернувшись до фахівців Адвокатського об’єднання «URVISTA».

  Керуючись нашим досвідом, ми рекомендуємо не чекати приходу експерта ЕТЦ на підприємство, а завчасно зробити аналіз власної документації з охорони праці, залучити до цього процесу професійних юристів, що дасть можливість зменшити затратну частину та спростити сам процес перевірки і отримати бажаний результат в найкоротший термін. 

  Фахівці Адвокатського об’єднання «URVISTA» проаналізують документи, які вимагатимуть ЕТЦ від підприємства для оформлення відповідного висновку та складуть ті документи, яких не вистачає. Якщо основних документів з охорони праці на підприємстві немає – отримати позитивний висновок ЕТЦ і відповідні дозволи Держпраці буде дуже складно та крім того, якщо власними силами їх підготувати буде важко, а це дійсно так.

  Просмотров: 8